Riskfyllt att placera berusade personer i ”fyllecell”

Beroendevårdens Framtid anser att det borde vara självklart att en person som är förgiftad dvs. ett medicinskt tillstånd inte skall skickas till polisen. Tillnyktringsenheter med medicinskt kunnig personal räddar liv. Läs gärna artikeln.

Att lämna en berusad person i en cell i häktet eller på gatan är inte bara riskfyllt medicinskt utan innebär också en missad möjlighet att fånga upp en människa som med rätt insats kan bli fri från sitt missbruk och lotsas in i sjukvården, skriver Emil Beijer, Martin von Gaffke och Jan Hallberg

Tillnyktringsenhet i Göteborg har tidigare funnits i Göteborg med ett fungerande samarbete mellan sjukvården, Polismyndigheten och Socialtjänsten. I samband med besparingskrav inom sjukvården nedmonterades enheten 2019 efter att en tid varit inhyst i PK-huset på Östra Sjukhuset.

Kraftigt alkoholpåverkade (alkoholförgiftade) personer hamnar nu i en ”fyllecell” i häktet, på gatan eller på akutmottagningarnas väntrum.

Det fanns under en tid ett samarbete mellan Stadsmissionen, Nordhemskliniken och en tillnyktringsenhet bredvid Nordhemskliniken. Jourläkare på Nordhemskliniken kunde gå över innergården och bedöma samt erbjuda hjälp till de som nyktrade till. De personer som behövde avgiftning kunde läggas in på Nordhems- eller Stigbergskliniken. I samband med avgiftningen kunde samverkan ske med socialtjänsten kring drogfritt boende, behandlingshem eller andra stöttande insatser.

De medicinska insatserna vid tillnyktringsenhet är enkla men livsviktiga

De alkoholpåverkade personer som hamnar i häkte övervakas ej av sjuksköterska och/eller skötare utan av arrestvakter. Enligt Justitieombudsmannen avled 19 personer i polisarrest mellan 2017 och 2020. Alkohol var inblandat i flera av dessa fall. År 2022 avled en ung kvinna i häktet i Trollhättan dit hon omhändertagits i enlighet med Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). På häktet i Göteborg kan häktespersonal som oroas för hälsotillståndet hos en tillnyktrande person kontakta ambulansen. Ambulanssjuksköterskan kommer då och gör en bedömning av läget vilket innebär att en ambulans blir låst.

De medicinska insatserna vid tillnyktringsenhet är enkla men livsviktiga. Det är viktigt att tillse att patienten ligger i framstupa sidoläge och utan fallrisk samt att vitalparametrar (puls, blodtryck, andningsfrekvens och temperatur) kontrolleras kontinuerligt. Vidare finns tillgång till läkemedel för akuta tillstånd såsom epileptiska kramper och opiatöverdoser.

Höga kostnader

Amerikanska studier visar att alkoholförgiftade personer som söker till akutmottagningar innebär höga kostnader för samhället och att tillnyktringsenhet minskar dessa kostnader utan att äventyra medicinsk säkerhet. I en motion till riksdagen 2020/21:1921 så föreslås mer resurser till tillnyktringsenheter i Sverige.

Vi anser att tiden är mogen för att återinföra tillnyktringsenheten och att i samarbete mellan vård, socialtjänst och polis skapa en enhet som samlokaliseras med en av de två avdelningar för alkoholavgiftning som finnes i Göteborg. En trasig vårdkedja kan nu lagas.

Emil Beijer, specialistläkare Nordhemskliniken, verksamhet Beroende SU

Martin Von Gaffke, Vårdenhetschef avd 365, verksamhet Beroende SU

Jan Hallgren, Överläkare Nordhemskliniken, verksamhet Beroende SU”

KÄLLA: http://www.gp.se/1.93840582

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.