Den sjuka vården

I samhället råder stor oro kring gängbrottslighet och annan kriminalitet.
De politiska partierna försöker överträffa varandra med förslag om åtgärder för att minska brottsligheten. Här verkar det inte råda brist på ekonomiska resurser.
Bland forskare råder det konsensus om att det finns starka samband mellan beroendeproblematik och kriminalitet. Trots detta faktum får beroendevården år efter år kraftigt reducerade anslag. Samtidigt som politikerna säger att de vill minska brottsligheten fattar man i stället beslut som leder till ökad kriminaliteten då flertalet beroende blir utan behandling.
Vår bestämda åsikt är att om politikerna verkligen vill få bukt med kriminaliteten måste man ge beroendevården kraftigt utökade resurser.
För övrigt anser vi att sjukvården skall vara huvudman för all beroendevård.

Morgan Karlsson Ordförande
Steve Ottosson vice Ordförande

Vi kräver att beslutet som vill stänga Stigbergskliniken dras tillbaka!

Göteborgs Hälso och Sjukvårdsnämnd beslutade den 30 september 2021 att säga upp avtalet med Göteborgs kyrkliga stadsmission med argumentet att SU kan bedriva samma vård till lägre kostnad. Ordförande Johan Fält säger att man får ”bättre vård på Sahlgrenska”.

De som har erfarenhet av vården på Sahlgrenska säger att detta inte stämmer. Personal säger upp sig, man har svårt att rekrytera ny personal och patienter vill inte söka dit. Ofta långa väntetider och utebliven hjälp. Om man inte klarar sitt eget uppdrag hur skall man då kunna ta över annan vård. Slutenvården på stadsmissionen har hög kvalitet och få komplikationer samt lång erfarenhet av att bedriva abstinensbehandling med mycket erfaren personal. Det är föga sannolikt att denna personal kommer att vilja arbeta inom SU. I stället för att lyssna på tjänstemän borde man tala med patienter och personal samt de intressegrupper som är insatta i dessa frågor. Då VG regionen har ett överskott på 2,4 miljarder torde beslutet inte handla om ekonomi.

Vi kräver beslutet dras tillbaka!

Göteborg 16 oktober 2021
Styrelsen för Föreningen Beroendevårdens Framtid