STYRELSEN

MORGAN KARLSSON
Ordförande
LENNART EKSTRÖM
Kassör
STEVE OTTOSSON
Vice ordförande
FARZIN KHAJOUEI
Medlemskoordinator
JENNIE SVENSSON
Sekreterare
HELENÉ FURNESS
Kommunikatör