STEVE OTTOSSON
Ordförande
LENNART EKSTRÖM
Kassör
MORGAN KARLSSON
Vice ordförande
FARZIN KHAJOUEI
Medlemskoordinator
LARS JÄRREBRING
Sekreterare
JENNIE SVENSSON
Samordnare

Nick Sherafat
Kommunikatör

HANS BJÖRK
Suppleant

HEDERSMEDLEMMAR

GÖRAN ZÖGER
JAN HALLGREN