STEVE OTTOSSON
Ordförande
LENNART EKSTRÖM
Kassör
MORGAN KARLSSON
Vice ordförande
FARZIN KHAJOUEI
Medlemskoordinator
LARS JÄRREBRING
Sekreterare
JENNIE SVENSSON
Samordnare

Nick Sherafat
Kommunikatör

HANS BJÖRK
Suppleant

Nina Berndtsson
Suppleant

Jan Hallgren
Medicinsk sakkunnig

HEDERSMEDLEM

GÖRAN ZÖGER