STEVE OTTOSSON
Ordförande
LENNART EKSTRÖM
Kassör
MORGAN KARLSSON
Vice ordförande
FARZIN KHAJOUEI
Medlemskoordinator
LARS JÄRREBRING
Sekreterare
JENNIE SVENSSON
Samordnare

Nick Sherafat
Kommunikatör

HANS BJÖRK
Suppleant

HÅKAN OLSSON
Revisor

RITA BJÖRK
Revisorsuppleant

HEDERSMEDLEM

GÖRAN ZÖGER