”Trappa Upp”  Behandlingscenter för personer med en Beroendeproblematik

Kärnan för Trappa Upp är Tolvstegsprogrammet med KBT-inriktning, samt ett program som ser till hela människan, fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Det består av föreläsningar, gruppterapi, enskilda samtal och enskilt stegarbete. Primärbehandlingen som är 16 veckor, med möjlighet till förlängning, är förlagd på fem dagar i veckan. Ett års Eftervård är inkluderat.

Exemplum i Väst är ett kollektivt motivation- och stödboende. Vi riktar in oss på män från 21 år och uppåt som befinner sig i en akut boendesituation pga missbruk och/eller psykosocial problematik. Grunden för vårt arbete utgår ifrån KASAM, Känslan av sammanhang. Vi tror att med rätt verktyg så kan man hantera svårigheter och stressiga livssituationer. Vi jobbar utifrån MI, ADL, återfallsprevention samt gruppverksamhet i form av KBT. Vi är ett drogfritt boende där varje klient får en individuell genomförandeplan som vi jobbar efter.

Reningsborg är en idéburen organisation som arbetar för hållbarhet med människan i centrum. Vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet.

Vi driver fyra stora secondhandbutiker och ett flertal sociala företag i form av hunddagis, café och en biltvätt. Vi stödjer även en mängd hjälpprojekt både i Göteborg och utomlands. Allt med målet att skapa ett mer hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs mer på reningsborg.se