Vänföreningar

Reningsborg är en idéburen organisation som arbetar för hållbarhet med människan i centrum. Vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet.
Reningsborg driver fyra stora secondhandbutiker och ett flertal sociala företag i form av hunddagis, café och en biltvätt. Man stödjer även en mängd hjälpprojekt både i Göteborg och utomlands. Allt med målet att skapa ett hållbarare samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

I sina butiker och sociala företag har man ett stort fokus på social hållbarhet. I det arbetet ingår att handleda och vägleda människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Genom bland annat anpassade uppgifter och samtalsstöd, vill man ge personer som behöver hjälp att komma vidare i livet framtidstro och hopp.

Reningsborg erbjuder både praktik och olika typer av arbetsträning, alltifrån förstärkt arbetsträning i hantverksateljé och trädgård, hunddagis och café, till arbetsmöjligheter och arbetspraktik på den egen ägda biltvätten och i sina butiker. Här finns varierade arbetsuppgifter där medarbetaren får pröva sig fram och få växa i sin egen takt.

Genom secondhandbutikerna förädlar, återanvänder och återvinner man en stor mängd möbler, prylar och kläder som annars skulle ha slängts. Det som är i gott skick men som maninte kan sälja själva skickas  till secondhandbutiker nära samarbetspartner i Polen och Rumäniens regi. Deras butiker syftar till att hjälpa människor i utanförskap in i samhället igen genom jobbskapande aktiviteter. Överskottet från dessa butiker går till organisationernas olika hjälpprojekt. Både de varor som skickas iväg och de som säljs i butikerna får nytt liv, gör nytta och blir till glädje, skapar arbetstillfällen och hjälp, samtidigt som det görs en insats för miljön.

”På Reningsborg är vi övertygade om att vi är bäst tillsammans och vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Därför samarbetar vi med en mängd olika aktörer, företagsvänner och partnerorganisationer både i Göteborg och utomlands för att vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi samarbetar bland annat med Länsförsäkringar kring trygghetsvärdar på utsatta skolor i Göteborgs förorter och stöttar utbildningen Framtidsspår som hjälper unga vuxna att få behörighet till gymnasiet. Vi har nära samarbete med partnerorganisationer i Rumänien, Moldavien, Eswatini, Polen och Serbien där vi, både finansiellt och materiellt, stödjer hjälpprojekt som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. Tillsammans skapar vi framtidstro!”