Årsmötet den 7 december

På föreningens årsmöte den 7 december klubbades förslagen till ny styrelse igenom, med skillnaden nytt revisornamn och revisorsuppleant.

In valdes också Göran Zöger som hedersmedlem.
Göran Zöger jobbade under många år som läkare på Nordhemskliniken.

Här följer den nya styrelsen.

Styrelseförslag:

Ordförande             – Steve Ottosson

Vice Ordförande    – Morgan Karlsson

Sekreterare             – Lars Järrebring

Kassör                    – Lennart Ekström

Kommunikatör       – Helené Furness

Medlemsansvarig  – Farzin Khajouei                        

Samordnare           – Jennie Svensson

Suppleant – Hans Björk

Revisor                  – Håkan Olsson

Revisorssuppl.      – Rita Björk             

Årsmöte 7 december kl 17.45

Beroendevårdens framtid

Årsmöte

Datum:                
2021-12-07

Tid och plats:        
Onsdag den 7 December kl 17.45
Sällskapet Länkarna,  Vårväderstorget 5

1    Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden består av föreningens medlemmar

2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4   Fråga om möte utlysts på rätt sätt.

6   a/ Styrelsens verksamhetsberättelse senaste år.

      b/ Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste året.

8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9   Fastställande av medlemsavgift.

10   Val av styrelseledamöter och suppleanter

11   Val av revisor och revisorssuppleant

12   Val av ledamot i valberedning)

Anmälda ärenden
Inga anmälda ärenden har inkommit

Bilaga till dagordning Årsmöte Beroendevårdens Framtid

Styrelseförslag:

Ordförande             – Steve Ottosson

Vice Ordförande    – Morgan Karlsson

Sekreterare             – Lars Järrebring

Kassör                    – Lennart Ekström

Kommunikatör       – Helené Furness

Medlemsansvarig  – Farzin Khajouei                        

Samordnare           – Jennie Svensson

Revisor                  – Håkan Olsson

Revisorssuppl.      – Rita Björk

Suppl.                    – Hasse Björk            

FÖRENINGENS STADGAR ››