Årsmötet den 7 december

Publicerat 

På föreningens årsmöte den 7 december klubbades förslagen till ny styrelse igenom, med skillnaden nytt revisornamn och revisorsuppleant.
In valdes också Göran Zöger som hedersmedlem.
Göran Zöger jobbade under många år som läkare på Nordhemskliniken.

Här följer den nya styrelsen.

Styrelseförslag:
Ordförande             – Steve Ottosson
Vice Ordförande    – Morgan Karlsson
Sekreterare             – Lars Järrebring
Kassör                    – Lennart Ekström
Kommunikatör       – Helené Furness
Medlemsansvarig  – Farzin Khajouei                        
Samordnare           – Jennie Svensson
Suppleant – Hans Björk
Revisor                  – Håkan Olsson
Revisorssuppl.      – Rita Björk  

Årsmöte 7 december kl 17.45

Publicerat 

Beroendevårdens framtid
Årsmöte
Datum:                
2021-12-07
Tid och plats:        
Onsdag den 7 December kl 17.45
Sällskapet Länkarna,  Vårväderstorget 5

1    Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden består av föreningens medlemmar
2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4   Fråga om möte utlysts på rätt sätt.
6   a/ Styrelsens verksamhetsberättelse senaste år.
b/ Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste året.
8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9   Fastställande av medlemsavgift.
10   Val av styrelseledamöter och suppleanter
11   Val av revisor och revisorssuppleant
12   Val av ledamot i valberedning)

Anmälda ärenden
Inga anmälda ärenden har inkommit
Bilaga till dagordning Årsmöte Beroendevårdens Framtid

Styrelseförslag:

Ordförande             – Steve Ottosson
Vice Ordförande    – Morgan Karlsson
Sekreterare             – Lars Järrebring
Kassör                    – Lennart Ekström
Kommunikatör       – Helené Furness
Medlemsansvarig  – Farzin Khajouei                        
Samordnare           – Jennie Svensson
Revisor                  – Håkan Olsson
Revisorssuppl.      – Rita Björk
Suppl.                    – Hasse Björk